Prinudni rad iliti jedan običan ponedeljak u prosečnoj srpskoj firmi

kopiram tekst sa jednog bloga koji odavno pratim…   imamo veoma slična mišljenja i jako ga poštujem. Dnevnik jednog Direktora     PRINUDNI RAD Sarađujem sa njima povremeno, samo sam svratio u finansije da ih obiđem i usput donesem račun za izvršene usluge. Ponedeljak ujutro. Čim sam ušao u prostoriju …